Monthly Archives: December 2019

Tổng quan các dịch vụ serverless Data Lake của AWS – 2

Xủ lý (Process): Amazon Elasticsearch: cũng có thể đóng vai trò xử lý dữ liệu với khả năng phân tích mạnh mẽ.( Kết hợp với Kibana , Kibana vừa đóng vai trò công cụ hiển thị vừa có các tính năng phân tích được xây dựng sẵn.) Amazon EMR: giúp đơn giản hóa việc xử […]
Read More »

Tổng quan các dịch vụ serverless Data Lake của AWS – 1

Ở bài trước chúng ta đã biết năm thành phần chính của một hệ thống Data Lake bao gồm thu thập, lưu trữ, danh mục và tìm kiếm, xử lý, bảo mật. Với mỗi thành phần chính của hệ thống Data Lake chúng ta có thể sử dụng các dịch vụ serverless ( người dùng […]
Read More »

Data Lake là gì ?

Data Lake là một thuật ngữ chuyên môn có liên quan đến Big Data ( Dữ liệu lớn ). Data Lake đơn giản là nơi chứa dữ liệu thô ( chưa xử lý ) chờ được xử lý phân tích và đưa ra các đánh giá nhận xét ( insight ). Data Lake có các […]
Read More »

Hệ thống mạng trên điện toán đám mây.

Hệ thống mạng ở môi trường truyền thống cũng là một trong các thành phần hạ tầng cốt lõi. Và để có được một hệ thống mạng “ngon” cũng ngốn rất nhiều tiền của doanh nghiệp cũng như “sức” của các anh em làm mạng ( network ). Không phải vô duyên vô cớ mà […]
Read More »

Điện toán đám mây là gì ? AWS là gì ? Các lợi ích cốt lõi của điện toán đám mây ?

Điện toán đám mây hiện tại đã trở thành thuật ngữ quen thuộc với mọi người, vậy điện toán đám mây được định nghĩa như thế nào ? Đối với AWS ( Amazon Web Service ) điện toán đám mây là Cung cấp các tài nguyên như lưu trữ , tính toán , mạng , […]
Read More »

Lưu trữ truyền thống và dịch vụ lưu trữ trên mây.

Hệ thống lưu trữ là trái tim của mọi hệ thống, là nơi mà tài nguyên quý giá nhất của mọi doanh nghiệp (dữ liệu) được cất giữ. Công nghệ phát triển sau hàng chục năm đã giúp giá thành cũng như hiệu suất của các hệ thống lưu trữ đạt được những bước nhảy […]
Read More »

Máy chủ truyền thống và các dịch vụ tính toán trên điện toán đám mây.

Song song với hệ thống lưu trữ thì một thành phần khác cũng quan trọng vô cùng là hệ thống máy chủ. Máy chủ cũng đã có một lịch sử phát triển lâu đời và vẫn liên tục phát triển về công nghệ phần cứng cũng như hệ điều hành và lớp phần mềm quản […]
Read More »

Tổng quan về Virtual Private Cloud (VPC)

Sơ lược về VPC VPC (Virtual Private Cloud) là vùng mạng riêng ảo của mỗi tài khoản. Mỗi vùng mạng này là một không gian độc lập (mặc định). Chúng ta có thể xem VPC là một trung tâm dữ liệu (Datacenter) riêng biệt nhằm khởi chạy các tài nguyên AWS bên trong nền tảng […]
Read More »