Máy chủ truyền thống và các dịch vụ tính toán trên điện toán đám mây.

Song song với hệ thống lưu trữ thì một thành phần khác cũng quan trọng vô cùng là hệ thống máy chủ. Máy chủ cũng đã có một lịch sử phát triển lâu đời và vẫn liên tục phát triển về công nghệ phần cứng cũng như hệ điều hành và lớp phần mềm quản lý tài nguyên tính toán. Bài viết này so sánh nhược điểm của tài nguyên tính toán truyền thống so với các dịch vụ về tài nguyên tính toán của điện toán đám mây.

Máy chủ đơn, máy chủ phiến ( hệ thống hội tụ , Converged System ), hệ thống siêu hội tụ ( Hyper-Converged System ).

Quản lý tài nguyên dựa trên hệ điều hành, dựa trên hypervisor ( ảo hóa – virtualization), dựa trên docker (công nghệ container)

Quản lý tài nguyên tính toán trên môi trường truyền thống hiện đang gặp các thách thức sau:

  • Quản lý vòng đời máy chủ.
  • Chi phí quản lý, vận hành cao.
  • Chi phí mua sắm lớn.
  • Khó tăng giảm tài nguyên tùy ý theo nhu cầu.

Khi sử dụng tài nguyên tính toán từ nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, chúng ta sẽ có khả năng giải quyết được phần lớn những khó khăn trên.

Quản lý vòng đời máy chủ: vận hành hạ tầng vật lý được chịu trách nhiệm bởi nhà cung cấp dịch vụ.

Chi phí vận hành hệ thống máy chủ sẽ giảm đi, đặc biệt nếu sử dụng serverless computing ( tài nguyên tính toán không cần phải quản lý máy chủ ).

Chi phí mua sắm lớn có thể được khắc phục bởi việc tối ưu chi phí tài nguyên thuê theo nhu cầu, thuê trước dài hạn, đấu giá tài nguyên chưa sử dụng. Với sự trợ giúp của khả năng tăng giảm tài nguyên tùy ý theo nhu cầu ( auto scaling ).

Hi vọng qua bài viết này các bạn sẽ thấy góc nhìn của mình về nhưng ưu việt của việc sử dụng tài nguyên tính toán trên điện toán đám mây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s