Tag Archives: AWSS3

Giới thiệu về Amazon Simple Storage Service ( S3 )

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu về dịch vụ lưu trữ Amazon S3, các trường hợp sử dụng, các thành phần chính và một số tính năng quan trọng như versioning, quản lý vòng đời đối tượng, mã hóa.. nhé 😀 Amazon S3 là gì? Amazon S3 cung cấp dịch vụ lưu trữ […]
Read More »