Chào mừng các bạn tới blog của AWS Study Group, mục tiêu của nhóm là hỗ trợ các bạn mới tiếp xúc với AWS có một môi trường để học hỏi với tiêu chí thân thiện, cởi mở và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Với mỗi chuyên mục sẽ bao gồm các chủ đề lớn và các danh mục bài viết cho chủ đề tương ứng, đối với các bạn mới thì khuyến khích theo dõi bài viết theo thứ tự nhé. Mọi thắc mắc, đóng góp các bạn có thể cùng trao đổi trên Facebook Group của nhóm nhé.

Bạn có thể truy cập danh mục các bài workshops / lab được thiết kế theo lộ trình tại trang Hành trình đầu tiên lên mây.


Subscribe Email: