AWS Data Lake bao gồm các bài viết hỗ trợ cho các bạn trong việc học và trải nghiệm các dịch vụ về Data Lake của AWS

AWS Data Lake bao gồm các mục sau :

Giới thiệu tổng quan về Datalake trên AWS

Thực hành về Datalake trên AWS

%d bloggers like this: