Tag Archives: VPC

Triển khai và Sử dụng các mô hình VPC

Tiếp theo bài viết trước tại Tổng quan về Virtual Private Cloud (VPC), bài viết lần này chúng ta sẽ tiếp tục với nội dung triển khai VPC và các mô hình sử dụng VPC hiện tại. Triển khai VPC Như đã đề cập ở bài trước, VPC là thành phần vận hành ở mức Vùng […]
Read More »

Tổng quan về Virtual Private Cloud (VPC)

Sơ lược về VPC VPC (Virtual Private Cloud) là vùng mạng riêng ảo của mỗi tài khoản. Mỗi vùng mạng này là một không gian độc lập (mặc định). Chúng ta có thể xem VPC là một trung tâm dữ liệu (Datacenter) riêng biệt nhằm khởi chạy các tài nguyên AWS bên trong nền tảng […]
Read More »